โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของ "เศรษฐกิจพอเพียง" โดยใช้ฐานการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 75 ครั้ง