โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฐมวัย
 ด้วยโรงเรียนบ้านสะโน คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และคณะศิษย์เก่าสังกัดโรงเรียนบ้านสะโน จะจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย  ในวันที่ 2 มกราคม 2562  จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทำบุญสร้างกุศลให้แก่นักเรียนให้มีการพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเป็นกำลังที่ดี ของชาติต่อไป
 
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2561,00:00   อ่าน 111 ครั้ง