โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  จะมาประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน  Best  Practice  การยกระดับผลสัมฤทธิ์  O - Net  โรงเรียนที่พัฒนาผลงานจนประสบผลสำเร็จที่โรงเรียนบ้านสะโน  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙   เวลา  ๑๓.๐๐  น.
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2559,18:40   อ่าน 282 ครั้ง