โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศภายในกลุ่มเครือข่าย ศีขรภูมิ 3 (อ่าน 131) 28 ก.พ. 62
ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด (อ่าน 160) 15 ม.ค. 62
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารปฐมวัย (อ่าน 152) 01 ธ.ค. 61
การนิเทศติดตาม (อ่าน 158) 16 พ.ย. 61
การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 312) 20 ส.ค. 59
คณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร ศึกษาดูงาน (อ่าน 329) 20 ส.ค. 59
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (อ่าน 111) 20 มี.ค. 57