โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
ภาพกิจกรรม
นิเทศภายในกลุ่มเครือข่าย ศีขรภูมิ 3
วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 25562  โรงเรียนบ้านสะโน รับการนิเทศภายในจากกลุ่มเครือข่าย ศีขรภูมิ 3 ในระดับชั้น  ป. 1,ป.3 และ ป.6
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,09:57   อ่าน 80 ครั้ง