โรงเรียนบ้านสะโน
หมู่ที่ 5 บ้านสะโน  ตำบลหนองบัว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 0818798525
คณะผู้บริหาร

นายสุรชาติ วงเวียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา